Újdonságok a klubban

01

Az Otthonfelújítási Támogatás új változásai

02

10%-os Praktiker kedvezmény

03

Ingyenes tanácsadás, vagy egyéni számítás a kölcsönfelvételről

Nagy tapasztalattal rendelkező dedikált, senior hiteltanácsadó segíti Önt a tájékozódásban és hitelfelvétel kulcsrakész lebonyolításában.
Így időt és rengeteg pénzt spórolhat.

04

Lakásbiztosítási akció, amivel pénzt spórolhatok

Otthon felújítási Támogatás változásai

Szeptemberben több ponton is módosította a kormány az erről a támogatási formáról szóló rendeletet. A Magyar Közlönyben megjelent és szeptember 29-én életbe lépett módosítások szerint bővült azoknak a felújítási munkálatoknak a köre, amelyek elszámolhatók a legfeljebb 3 millió forintos lakásfelújítási támogatás igénybevételéhez. 

A legtöbbeket érintő változás az, hogy a Magyar Államkincstár csak elektronikus benyújtás esetén lesz köteles 30 napon belül elbírálni a kérelmet, minden más esetben 60 nap lesz a határidő.

Változik a lakás felújítási támogatás 2021 szabályozása

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) rendelet több ponton módosul a friss Magyar Közlöny szerint. Számos apró részlet változik, a legfontosabb változásoknak első olvasatra az alábbiak tűnnek:

 • egyéves tb-jogviszonnyal továbbra is rendelkezni kell, az ebben elfogadható 30 napos megszakítás azonban nem számít bele az egyéves jogosultsági időszakba,
 • a tb-jogviszonyba az is beleszámít, ha valaki nyilatkozik arról, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek Magyarországon is egyenértékűen elismert oklevélhez vezetnek,
 • ha az  egyik szülő halála esetén a  túlélő másik szülőnél a lakóhelyre vonatkozó feltételek nem állnak fenn, a  túlélő szülő a  támogatást egyedülállóként igénybe veheti akkor is, ha az  elhunyt szülő halála a  támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül következett be, és a lakóhelyre vonatkozó feltétel az  elhunyt szülő tekintetében a  halála napján vagy az azt megelőző három hónapos időszakon belül bármely időpontban teljesült, és a halál napján az együttes igénylés feltétele fennállt, erről a túlélő szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tehet,
 • osztatlan közös tulajdon esetén a feltételt teljesültnek kell tekinteni, ha az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján a szülőknek, illetve gyermekeknek együttesen kizárólagos használati joga áll fenn a támogatással érintett lakásra vagy annak alapterülete legalább 50%-ára vonatkozóan,
 • a „nyílászáró cseréje,” szövegrész helyébe a „nyílászáró beépítése, cseréje,” szöveg, a „párkányok, küszöbök cseréje” szövegrész helyébe a „párkány, küszöb létesítése, cseréje” lép, így ezekre is igénybe vehető a támogatás,
 • a „burkolat cseréjét,” szövegrész helyébe a „burkolat készítését, cseréjét,” szöveg lép, a „térburkolat” szövegrész helyébe a „térburkolat, illetve külső lépcső” szöveg, így ezekre is igénybe vehető a támogatás,
 • a vállalkozó által kiállított számla esetében az áfáról szóló törvény melléklete szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése helyett az erről a kötelezettség-teljesítésről szóló nyilatkozattétel szükséges,
 • a támogatás igénybe vehető akadálymentesítési munkára is, amely olyan építési, szerelési, átalakítási tevékenység, amely a lakást mozgáskorlátozott vagy más fogyatékossággal élő személy számára – akár speciális eszközök, illetve műszaki megoldások alkalmazásával – önálló vagy segítséggel történő használatra alkalmassá és biztonságossá teszi,
 • megváltozott munkaképességűnek számít, így a 25. életévre vonatkozó korlátozás nem érvényes arra, aki gyermekek otthongondozási díjában részesül (ők eddig is szerepeltek a rendeletben), vagy aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy egyéb fogyatékossággal élő személynek minősül,
 • a kérelemhez mellékelni kell a 25. életévét betöltött gyermek esetén a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló rendelet szerinti iratokat, és más, a rendeletben meghatározott dokumentumokat,

Nem változott, hogy a támogatás a felújítási munkákat követően utólag, csak egy alkalommal vehető igénybe úgy, hogy

 • 2022. december 31-éig nyújtható be a kérelem,
 • az utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon belül adható be,
 • teljes elutasítás esetén az előírt határidőkön belül ismételten is benyújtható az igénylés.

Az igénybe vevő személyére, gyermekére és az ingatlanra vonatkozó feltételeknek elég az igénylés időpontjában megfelelni. A támogatás iránti kérelem a Magyar Állam Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon a kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen, postai úton vagy személyesen, kormányablaknál nyújtható be. Együttes igénylés esetén az igénylők bármelyikének ügyfélkapujával beküldhető az igénylés.

Az igénylés során a vállalkozói szerződés és az anyag-, illetve munkadíjról szóló számlák, valamint a számlaösszesítő mellett számos dokumentumot és nyilatkozatot mellékelni kell, ezek listája itt olvasható, letölteni nyomtatványokat innen lehet.

Ha érdeklik a leggyakoribb kérdések, akkor itt tájékozódhat.

Itt találja a Magyar Államkincstár teljeskörű tájékoztatóját.